Wat kost het je om een hogere bieding op een woning te doen?

In Een parodie op woningaankopen verhoogde Betsy het eerste bod uiteindelijk met € 9.000,-. Wat kost haar dat alles bij elkaar? Dat antwoord is niet moeilijk, zul je denken! Gewoon € 9.000,-!

Laten we even aannemen dat zij na de aankoop nog 30 jaar daar blijft wonen en een lening afsluit met een looptijd van 30 jaar. Reken dan even mee:

  • Als die € 9.000,- opgenomen is in de lening, zal dat bedrag toch gewoon door haarzelf betaald moeten worden, maar dan als niet aftrekbare aflossing op de lening;
  • Omdat de lening hoger is, zal er ook 30 jaar lang meer rente betaald moeten worden, gemakshalve gesteld op rentepercentage maal € 4.500,- maal 30 jaar;
  • Eventueel heeft zij al dan niet daardoor een iets hogere orv afgesloten tegen een iets hogere premie;
  • De gemeente maakt dankbaar gebruik van de hogere koopsom door de WOZ-waarde van de woning wat hoger vast te stellen. Betsy betaalt hierdoor 30 jaar lang meer gemeentelijke belastingen, omdat die gedeeltelijk afhangen van de WOZ-waarde;
  • In de aangifte IB wordt het eigenwoningforfait berekend als een percentage van de hogere WOZ-waarde en bijgeteld als inkomen;
  • De betaalde hypotheekrente wordt als aftrekpost eerst verminderd met het eigenwoningforfait, dus heeft zij wat minder belastingaftrek.

Een soortgelijk, maar omgekeerd verhaal geldt voor het afbieden. Bedenk dat elke € 1.000,- die het lukt om van de vraagprijs af te krijgen, je de komende jaren een veelvoud aan besparingen oplevert.

Als er buren in vergelijkbare woningen wonen, merken zij bij jouw verhoogde koopsom dat hun OZB aanslag wat hoger uitvalt omdat de gemeente voor hun woning de WOZ-waarde ook hoger vaststelt met alle gevolgen van dien.

Wat woningen betreft leven we nu in een verkopersmarkt. Er staan gewoon te weinig bestaande huizen in de verkoop en er wordt te weinig nieuwbouw aangeboden. Verkopers en verkoopmakelaars weten dat ook en zullen in zo`n situatie niet of zeer beperkt bereid zijn hun vraagprijs te verlagen. Anderzijds durven kopers maar weinig af te bieden om de gewenste woning niet aan hun neus voorbij te zien gaan. Wie bij een bezichtigng met de verkoopmakelaar de woning zichtbaar al loopt in te richten, kan rekenen op een moeilijk gesprek over een lagere koopprijs!

Degenen die zonder deskundige hulp op huizenjacht gaan, denken onbewust dat de verkoopmakelaar als vakman/-vrouw weet wat de woningwaarde zo`n beetje is en op basis daarvan de vraagprijs heeft bepaald. Dat is ook voor een deel waar. Zij vergeten dan dat hij gevraagd is om een zo hoog mogelijke prijs te realiseren, het liefst de vraapprijs of nog wat meer. Dat is ook een mooie reclame voor hem/haar zelf!

Met de snelle stijgingen van de koopsommen de laatste tijd, kunnen vastgoedmanagers (en geldverstrekkers?) zich wel eens gaan afvragen wat die gefinancierde woningen straks blijken waard te zijn als onderpand. Al blijft het een goede investering op de lange termijn, woningprijzen blijven niet in één rechte lijn alsmaar stijgen en kennen we dus ook perioden van dalende prijzen.

Simpel gezegd zou je kunnen stellen dat als iemand voor een woning een bepaald bedrag wil neertellen de taxateur gerust kan aangeven dat die woning dat bedrag dus waard is. Gelukkig worden er sinds dit jaar meer eisen gesteld als de taxatie. Wat mij betreft mag boven een bepaalde ouderdom van de woning een bouwkundige keuring gewoon verplicht worden. Dan weet de koper wat hij voor zijn geld krijgt en welke kosten hem te wachten staan.

Laat je bij een aankoop begeleiden door een deskundige, waardoor je goed voorbereid de onderhandeling ingaat, het onderhandelen anders verloopt en tot een beter resultaat leidt.