Help! Mijn hypotheek loopt af!

Sinds 1 januari 2001 mag iedereen nog maar eenmalig – met belastingaftrek voor betaalde rente op een eigenwoningschuld – voor een periode van maximaal 30 jaar geld lenen. Let wel: er is geen beperking in hoogte, alleen in tijd. Dus heeft men al een lening lopen en wordt daarnaast later nog een andere eigenwoningschuld aangegaan, dan is die rente ook aftrekbaar gedurende maximaal 30 jaar.

Er is een grote groep mensen waarvoor het belangrijk is hiermee rekening te houden. Dat zijn degenen die vóór 1 januari 2001 een aflossingvrij lening(deel) hebben afgesloten. Als die lening op 1 januari 1931 nog niet (helemaal) is afgelost krijgt men met twee dingen te maken:

  1. In ieder geval vervalt dan de belastingaftrek en worden de woonlasten iets duurder. Bruto wordt netto. Sommige mensen zullen hier niet wakker van liggen.
  2. De lening is indertijd voor een periode van 30 jaar door de bank afgesloten en moet de lening per 1 januari 1931 helemaal afgelost worden. En dat zou wel eens een probleem kunnen zijn!

Dit probleem kan heel simpel opgelost worden als we even met de bank een nieuwe afspraak maken om de lening te verlengen. Maar zo gaat dat niet werken. Gaat een bank daar dan moeilijk over doen als we toch altijd netjes op tijd betaald hebben?

Je moet goed bedenken dat een bank altijd eerst aan zichzelf denkt. Voor je geld uitleent probeer je eerst in te schatten hoe groot het risico is dat het geld niet (helemaal) terugkomt. Zijn er geen problemen te verwachten, dan zal het verlengen ook geen probleem zijn.

Wat zou het probleem kunnen zijn? Je weet, bij een aanvraag kijkt de bank naar het onderpand en naar de inkomsten van degene(n) die de hypotheeklasten moeten gaan betalen. En dat laatste zou een probleem kunnen zijn. Is er nog sprake van salarissen of geniet de aanvrager inmiddels een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid of (vroeg)pensioen? En zelfs als je nu nog gewoon een salaris geniet, hoe lang is dat nog gezien je leeftijd? Vanaf 56 jaar zal elke geldverstrekker vragen om je toekomstige pensioeninkomen aan te tonen. En dan zijn er drie mogelijkheden:

  1. Je pensioen wordt dermate riant dat die hypotheeklasten helemaal geen probleem worden.
  2. Je pensioen is redelijk, maar toch eigenlijk wat te laag. Als je in de periode dat je nog salaris ontvangt een stuk van de lening aflost tot een bedrag waarvan je daarna met je pensioen de lasten op kunt brengen, is verlenging geen probleem.
  3. Je pensioen is zo laag, dat het niet gaat lukken.

En niemand vraagt aan je hoeveel geld je maandelijks kunt missen voor de hypotheeklasten, de geldverstrekker maakt zelf het rekensommetje en bepaalt zelf of je inkomen voldoende is.

Ik wil hier ook nog even waarschuwen voor het algemene idee van pensioeninkomen. Ik heb altijd de indruk dat we verwachten straks inclusief AOW plusminus 70% van ons salaris als pensioen te zullen ontvangen. Die mensen zijn een uitstervende soort! Vaak mag je al heel blij zijn als het 50% is, want de meesten halen dat zelfs niet. En dan is er nog een groep die helemaal geen pensioen heeft opgebouwd en het straks van alleen een AOW-uitkering moet doen.

Inmiddels hebben enkele banken bekend gemaakt hoe zij hiermee om gaan en andere banken hebben mij telefonisch eigenlijk hetzelfde medegedeeld: er kan eventueel wel verlengd worden, maar zeker niet automatisch. Er gaat getoetst worden.

Moraal van het verhaal: het einde van elke 30-jaarstermijn wordt een toetsmoment en een interessante vraag is hoe je je daar op kunt voorbereiden.  Voor een aantal kan dat. Maar dat zal voor iedereen verschillend zijn. Overleg dus tijdig met uw adviseur of bel 06-53474961 of mail ons op jan@ffja.nl voor een risicoscan.