Actualiteiten

Door de stijging van de gemiddelde woningprijs heeft NHG besloten de kostengrens zonder EBV in 2019 te verhogen van € 265.000,- naar € 290.000,-

Vanaf 1 oktober a.s. gaat Interbank doorlopende kredieten met een variabele rente omzetten naar een persoonlijke lening om consumenten te helpen met een schuldenvrije toekomst. Er moet dus (meer) afgelost worden.

Voor een gefinancierde recreatiewoning in eigendom die niet permanent bewoond mag worden is gewoon hypotheekrenteaftrek mogelijk mits die woning aantoonbaar als hoofdverblijf gebruikt wordt.

Als je vlak voor je AOW-leeftijd gaat scheiden, conversie toepast op het ouderdomspensioen en daarna meteen weer hertrouwt met dezelfde partner, kan dat gunstig uitpakken voor de inkomstenbelasting. Wel weer een gedoe!

De levensverwachting voor een 0-jarige is in 2018 gedaald voor zowel mannen als vrouwen. De ingangsleeftijd voor de AOW in 2023 wordt niet verhoogd. En in 2024 mogelijk ook niet.

Zonder toestemming van de ex-partner mag van een gezamenlijk kind tot 5 jaar geen foto geplaatst worden op social media zoals Facebook, wel op WhatsApp.

Zoals eerder door ons aangegeven is 1 september Colibri Hypotheken feitelijk van start gegaan, voorlopig via een beperkt aantal kantoren.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Bank (DNB) zijn tegen het verstrekken van extra krediet voor Energie Bezuinigende Voorzieningen. Dit is een bedrag dat je extra kunt lenen, ongeacht je inkomen, maar wel alleen voor zover het werkelijk besteed wordt aan EBV.