FFJ ADVIES is werkzaam op verschillende terreinen:

(Echt)Scheidingen

Het begeleiden van echtscheidingen, in principe in situaties waar nog redelijk tot goed overleg mogelijk is. Hierbij ligt voor onszelf de nadruk op het eventuele ouderschapsplan  en het goed regelen van de complexe financiele en fiscale zaken die spelen en vastleggen in een compleet echtscheidingsconvenant met voor beide partijen duidelijke afspraken.

Lees verder...

Hiermee kunnen veel latere geschillen worden voorkomen. Ook het indienen van het echtscheidingsverzoek bij een recht bank verzorgen wij. Het uiteindelijke doel is het tot stand brengen van een situatie waarin beide partijen in alle rust weer een eigen leven kunnen opbouwen.

Aankoopbegeleiding

Voor de verkoop van een woning schakelt de eigenaar van de woning bijna zonder uitzonderling een makelaar in. En hoe zit dat met de aankoop van een woning?

Wij bieden (volledige) begeleiding van woningaankopen, d.w.z. van vooronderzoek, waardebepaling, onderhandelingen tot controle van de diverse documenten en akten.

Financiële planning

Financiële planning voor een persoon of (echt)paar, waarbij alles voor zover van toepassing, samenlevingsvorm, huwelijkse of partnervoorwaarden, woning, hypotheek, verzekeringen, pensioen, testamenten, vermogensopbouw waaronder beleggen, in samenhang met elkaar geanaliseerd, beoordeeld en eventueel aangepast worden.

Lees verder...

Is het in uw belang voor een specifiek onderdeel een andere specialist, zoals een notaris, te raadplegen, dan hebben wij een voldoende netwerk hiervoor.

Actuariële berekeningen

Wij verzorgen voor u het uitvoeren van actuariële berekeningen in verband met:

  • pensioen- en stamrechtverplichtingen in eigen beheer en het redigeren van de
    (vaststellings)overeenkomsten;
  • pensioen- en lijfrentetekorten;
  • pensioenverdeling of -verrekening bij echtscheidingen.

Informatie

Relaties, maar ook andere geïnteresseerden, door middel van een gratis nieuwsbrief voorzien van niet gepersonaliseerde informatie over allerlei financiele zaken, al of niet aan de hand van actuele gebeurtenissen en wijzigingen in de wet- en regelgeving.

U kunt zich hier geheel vrijblijvend inschrijven voor onze Nieuwsbrief.

Laatste korte bericht:

Door de stijging van de gemiddelde woningprijs heeft NHG besloten de kostengrens zonder EBV in 2019 te verhogen van € 265.000,- naar € 290.000,-

Neem contact met ons op:

ADRES

Bisschop Hopmansstraat 7
4759 BD Noordhoek

E-MAIL